KLIMATOMSTÄLLNINGEN

FN:s miljöchef: Ambitionerna måste höjas

"Vi måste höja ambitionerna", säger FN:s miljöchef Inger Andersen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Klimat (Sharm el-Sheikh, TT:s utsända)

Tiden börjar bli knapp för förhandlarna på klimatmötet COP27 i Egypten. Nu gäller det att se till att höja ambitionerna och hitta vägar framåt i kritiska frågor, enligt FN:s miljöchef Inger Andersen.

– Skador och förluster är ett lackmustest för mötet, säger hon till TT.

Vilken politisk signal ska FN:s klimattoppmöte skicka till världen när mötet avslutas? Det står i fokus i Sharm el-Sheikh där ett första utkast till samlingsbeslut lagts fram.

Enligt EU:s klimatchef Frans Timmermans är dock det 20 sidor långa dokumentet inte att betrakta som ett utkast, utan snarare en slags sammanfattning av olika synpunkter. Oavsett är det lång väg kvar till en färdig text och formuleringarna har nagelfarits och analyserats av såväl bedömare som förhandlare.

Fossilt i fokus

Det sågs som en framgång att COP26 i Glasgow kunde formulera ett mål om nedfasning av viss kolkraft och vissa fossila subventioner. Det nya utkastet hänvisar till den skrivningen, men många ser det som en besvikelse att inte olja eller gas nämns.

Indien har drivit på för att få med en formulering om att fasa ner alla fossila bränslen, vilket enligt vissa bedömare är ett försök att få bort det ensidiga fokuset på kol. EU, Storbritannien och USA:s klimatsändebud John Kerry har uttryckt stöd för en sådan skrivning, men i nuläget finns den inte med.

FN:s miljöchef Inger Andersen tycker att det är för tidigt att kommentera innehållet i utkastet. Men hon framhåller att världens åtaganden inte på långa vägar är tillräckliga för att bromsa klimatförändringarna i den takt som krävs.

– Med nuvarande klimatplaner är vi på väg mot en global uppvärmning på 2,4 grader. Vi måste höja ambitionerna, det här måste bli ett COP som leder till implementering, säger hon till TT:s utsända i Sharm el-Sheikh.

– Skador och förluster är ett lackmustest för det här mötet, det är av största vikt att vi hittar en väg framåt i kritiska frågor. Vi måste också vara medvetna om att 75 procent av all koldioxid kommer från G20-länderna, som måste göra sin läxa på hemmaplan såväl som att visa solidaritet när det gäller finansiering utomlands.

TT: Hur tycker du att mötet går?

– Det är för tidigt att säga, det är fortfarande "touch-and-go" och många timmar kvar.

Nämner inte fond

Frågan om klimatskadestånd, det som kallas skador och förluster i FN-sammanhang, är infekterad och har fördjupat motsättningarna mellan länderna. Fattigare länder, som drabbas hårdast av klimatförändringarna, efterlyser en ny fond med pengar som ska gå till kompensation för skador och förluster till följd av klimatkatastrofer. Rikare länder tycker dock att det är bättre att hålla sig till existerande kanaler för stöd.

I utkastet står det heller inget om en ny fond, däremot "välkomnas" att parterna över huvud taget gick med på att ta med frågan om skador och förluster kopplat till finansiering på den officiella dagordningen.

"Ett svek"

Men Molwyn Joseph, miljöminister i Antigua och Barbuda och ledare för en allians av små sårbara östater, har sin åsikt klar. Han vill att mötet i Sharm el-Sheikh som ett första steg ska fatta beslut om att upprätta en finansieringsmekanism, som kan följas av senare beslut om hur den ska finansieras.

– Allt annat än att etablera en förlust- och skadefond är ett svek, säger han på en presskonferens.

Marshallöarnas klimatsändebud Kathy Jetn̄il-Kijiner håller med.

– Att vänta till nästa COP eller COP29 är inte ett alternativ för oss. Vi lämnar inte mötet utan den här fonden.

Utkastet understryker också vikten av att fortsätta ansträngningarna att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, jämfört med förindustriell tid, och helst 1,5 grader. På så vis skulle de värsta effekterna av klimatförändringarna kunna undvikas.

"Ser mörkt ut"

Mötets ambition är att ord ska gå till handling i klimatarbetet. Men just nu ser det mörkt ut, enligt Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

"Världens ledare måste visa att de tar vetenskapens varningar på allvar, och leverera ett kraftfullt svar på den klimatkris som vi redan befinner oss i. Men risken är stor att detta klimatmöte inte kommer leda till det", skriver hon i en kommentar och fortsätter:

"Oavsett måste världens länder åka hem och öka takten i omställningen samt höja ambitionerna i finansieringsfrågorna."

COP27 ska enligt schemat avslutas på fredag men det är mer regel än undantag att schemat spricker och förhandlingarna löper in på helgen.

Sofia Eriksson/TT

Molwyn Joseph, miljöminister i Antigua och Barbuda och ordförande för Aosis som är en sammanslutning av små sårbara östater. Bild: Henrik Montgomery/TT
Jorden får hjärt-lungräddning på COP27. Bild: Henrik Montgomery/TT

Fakta

FN:s klimattoppmöte COP27 hålls i Sharm el-Sheikh i Egypten den 6-18 november. Då samlas representanter från hela världen för att diskutera och förhandla om hur det globala klimatarbetet under Parisavtalet ska implementeras.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

Men ländernas planer för att minska sina utsläpp av växthusgaser är långtifrån tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, enligt en sammanställning som FN:s klimatsekretariat UNFCCC har gjort av alla klimatplaner inför mötet. Om planerna följs är världen i stället på väg mot omkring 2,5 graders uppvärmning före århundradets slut.