KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Sverige får inte missa fusionståget

Bild: Daniel Cole

Medan kärnkraftsdebatten går varm i Sverige öser internationella investerare miljoner på kärnteknikens smartare energikusin - fusionen. Nu krävs det att Sverige tar större språng om vi ska vara med på fusionståget, skriver Di.

Fusion pekas ut som framtidens energi. Det släpper inte släpper ut växthusgaser, den är billig att producera och den resulterar inte i farligt radioaktivt avfall i hundratusentals år.

– Fusion är ett viktigt område och det har en stor potential att bli en viktig energikälla i framtiden och därför satsas det också hårt på utvecklingen, säger Patrik Carlsson, co-director på Big Science Sweden.

Sverige har satsat bra på grundforskning men sedan varit dåligt på att ta för sig av olika leveranser till forskningsanläggningarna, anser han. Men han ser dock möjligheter för svenska företag att komma i fas med andra länder.

Dels besitter Sverige stor kompetens och kunskap genom deltagandet och värdskapet i forskningsanläggningen ESS i Lund. Sverige kan också skryta med sina vassa kunskaper i materialteknik och kraftelektronik med bidrag från bland annat Studsvik, Sandvik och ABB Hitachi.

Fusionsenergi har setts som en lovande framtida lösning ända sedan 1950-talet. Men med fortsatta investeringar i bland annat Fusionsanläggningen Iter i Frankrike kan vi se ett första fusionsdrivet kraftverk lagom till 2050-2060.

Dagens industri: 50-talets våta dröm på väg bli verklighet