DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Cementkrisen: Familjeföretag kan tvingas varsla 800

Snart kommer varslen att hagla i byggbranschen, varnar företaget Benders med 1 000 anställda. ”För vår del kan det handla om upp till 800 personer”, säger vd:n Mats Jakobsson till TN.

Benders grundades 1960 och är idag en av Europas ledande tillverkare av byggprodukter i betong och natursten. I dagsläget har de 23 fabriker i drift i Sverige och över 1 000 anställda.

– 85 procent av våra anställda är direkt berörda av tillgången på cement, säger vd:n Mats Jakobsson.

– Vad vi vet har ingen i branschen fått problem ännu men det råder en stor osäkerhet kring den fortsatta tillgången på cement.

Benders har valt att endast köpa cement av Cementa ända sedan starten 1960.

– Det beror till stor del på deras hållbarhetsarbete. Cementa arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan och det är det som är så tragiskt med den här situationen. Man är på väg att stoppa den fabrik som är på väg att skapa världens mest hållbara cementproduktion.

I dagsläget importeras cirka 15 procent av all cement till Sverige.

– Det finns inte infrastruktur för att kunna öka mängden importerad cement på kort sikt. Det skulle ta minst ett till två år att bygga upp infrastrukturen för att klara en ökad import.

Han berättar att de "jagat cement" sedan i somras. Problemet är att de inte kan importera cement från närliggande länder, då det inte finns i tillräckliga mängder, utan man måste vända sig till länder som Turkiet eller Afrika,

Mats Jakobsson, vd på Benders.

– Utländsk cement har högre utsläpp och dessutom måste den fraktas vilket även det innebär större utsläpp. Utöver det är den importerade cementen ofta inte är godkänd inom vissa segment i Sverige. Faktum är att om vi inte får tag på cement från Slite så får vi kraftigt ökade utsläpp på global nivå.

Nu befarar han att Benders och resten av branschen kan hamna i en situation där varslen haglar.

– Alla som inte lyckas köpa cement hamnar ganska direkt i en permitteringssituation, eller varsel. Det är inte bara vi som är berörda utan det handlar om hundratusentals arbeten. För vår del kan det handla om upp till 800 personer som vi kan tvingas varsla.

I slutet av oktober skickades ett brev till finansminister Magdalena Andersson från Byggföretagen, Byggnads och Seko. Där uppmanas finansministern att förlänga korttidsstödet som följd av cementkrisen.

”Regeringen bör fatta beslut om förlängning av korttidsstöd i syfte att säkerställa att i grunden livskraftiga företag inte tvingas till konkurs eller uppsägningar som skadar företagens framtida överlevnadsförmåga, kompetensförsörjning eller Sveriges förmåga till ett hållbart samhällsbyggande”, skriver man.

Mats Jakobsson konstaterar att varsel är den sista utvägen. Han menar att det som gör att varslen inte brutit ut ännu beror på att många lever på förhoppningen att tillståndet kommer att förlängas.

– Vi vill behålla våra anställda och skulle i så fall välja att permittera om det är möjligt. Jag skulle hävda att sedan augusti har de flesta företag arbetat intensivt med olika scenarion för att kunna möta krisen. Det är förvånande att ingen gått ut med varsel ännu.

Familjeföretaget Benders grundades 1960. Än idag finns huvudkontoret kvar i Edsvära. Karl-Erik Bender, som idag är styrelseordförande, äger numera koncernen tillsammans med sonen Ove, dottern Helen och barnbarnen Adam, Elin, Erica, Johan, Kajsa, Patrick, Sofia och Tove.

En positiv aspekt av cementkrisen är att fler blivit medvetna om de krångliga tillståndsprocesserna, konstaterar han. De måste kortas ned och bli mer förutsägbara.

– I Cementas fall så fick man inga eller få frågor eller påpekanden under processen utan uppfattade att tillståndsfrågan var säker. Men i slutet så fick de ändå avslag i Mark och Miljööverdomstolen. Det borde förekommits av mer samarbete tidigare i processen. Tillståndsprocesserna är i dagsläget ett jätteproblem och det är otroligt skadligt för investeringsklimatet.

Han berättar att Benders just nu är i färd med att göra en investering på cirka 100 miljoner kronor i Uddevalla.

– Vi ska bygga silos som ska kunna lagra upp till 32 000 ton. Det är just för att skapa möjligheten att ta emot cement från andra länder direkt in i våra anläggningar i framtiden. Men även från Slite naturligtvis. Här kommer man också att kunna ta in ersättningsprodukter för cement såsom slagg och flygaska. Man kan idag ersätta ca 25 procent av cement med andra material vilket ger än mer positiva avtryck avseende klimatavtryck.

Byggföretagen: Behov av förlängt korttidsstöd