CORONAVACCINERINGEN

Svenskt bolag viktig länk i vaccinleveranserna

Envirotainers verksamhet har varit avgörande under pandemin – affärsidén är nämligen kyltransporter för läkemedel, skriver IDG.

– Vi är inblandade i en väsentlig del av alla flygtransporter med coronavaccin, säger cio:n Otto Dyberg.

För 20 år sedan började företaget nischa sig på flygtransporter av av temperaturkänsliga läkemedel. Det var ett lyckosamt drag och sedan dess har företaget växt stadigt.

Det finns många biologiska läkemedel som kräver transporter och lagring inom ett visst temperaturspann – som insulin och cancermediciner. Idag fraktar Envirotainer cirka två miljoner doser läkemedel varje dag.

När massvaccinationen mot covid-19 drog igång under våren fick Envirotainer snabbt en nyckelroll, skriver IDG.

IDG: Svenskt bolag viktig länk i världens vaccinleveranser