DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Byggbranschen vill förbättra företagsklimatet

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen Bild: Pressbild

När företagare i byggbranschen sätter betyg på kommunernas företagsklimat blir betygssnittet 3,3 på en sexgradig skala – näst lägst av alla branscher i Svenskt Näringslivs undersökning. Nu ger Byggföretagen förslag på hur det kan ändras.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv sin mätning över lokalt företagsklimat. Där svarar drygt 30 000 företag på hur de upplever att företagsklimatet är i deras kommuner. Den bransch som ger näst sämst resultat är företag i byggbranschen. De ger betyget 3,3 av 6 möjliga till de svenska kommunerna.

– Byggbranschen bidrar varje år med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Vi är en bransch vars åsikter kommunerna behöver lyssna på och ta till sig av, så att vi blir bättre för varandra, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i en kommentar.

Byggföretagen vill att det ska bli lättare att delta i upphandlingar, att handläggningstiderna ska kortas och att mer mark ska bli byggbar.

– Kommunerna har ansvar för planeringen av till exempel offentlig upphandling, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt ofta försenas och fördyras, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggbranschen är en av alla branscher som lider av stor kompetensbrist. Därför menar Byggföretagen att kompetensförsörjningen måste bli bättre.

– Vi behöver bli fler som gör jobbet. Långsiktigt är det brist på både yrkesarbetare, tjänstemän och chefer, även om konjunkturläget just nu är bistert. Det måste med i planeringen av utbildningsplatser, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Av de drygt 30 000 företag som deltog i undersökningen om det lokala företagsklimatet var lite fler än 6 600 byggföretagare.