DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Så ska en utbildning utformas för att få fart på företagandet

Bild: Roald, Berit

En studie visar att jämställdhet på utbildningar som lär ut entreprenörskap har stor betydelse för antalet företag som startas.

Enligt studien får en jämn fördelning av män och kvinnor på entreprenörskapsutbildningar konsekvensen att fler företag startas.

"Ju mer könsbalanserad klassammansättningen är desto större sannolikhet att studenterna, både män och kvinnor, väljer att starta företag. Studien bekräftar att en jämn könsfördelning ger studenter, oavsett kön, en mer positiv bild av vad entreprenörskap är än om klassammansättningen är ojämn, säger Diamanto Politis, professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centrum för Entreprenörskap vid Lunds universitet, till Esbri.

Esbri: Jämn könsbalans i klassrummet ger fler entreprenörer

.