KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Nya larmet: Cementa förbereder ransonering

Cementas cementfabrik i Slite på Gotland. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Cementa varnar nu sina kunder för att cementen kan behöva kvoteras. Företaget har ännu inte fått sitt tillstånd för tiden efter den 31 oktober, och därefter finns risk att det kommer att bli brist på cement, enligt bolaget.

Cementas kvotering ska baseras på kundernas beställningar under de senaste 36 månaderna.

– Det vi ser är att det kan bli aktuellt från månadsskiftet november-december, men vi vet inte i hur stor utsträckning, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Om inte Cementa får sitt tillstånd senast 15 november så tar cementlagren slut då, förklarar hon.

– Det här är ett förtydligande till marknaden, en beskrivning av hur det kan gå till då.

Cementa har bett om tillstånd både för fortsatt drift efter 31 oktober och för att få köpa kalksten från Nordkalk, som ligger i närheten av Slite-fabriken. Ännu finns varken något förlängt tillstånd eller tillstånd för att få transportera och lagra kalkstenen från Nordkalk.

Vill ha snabbt beslut

Enligt Cementa gör detta tillgången osäker, och företaget efterlyser nu snabba, och som företaget skriver "balanserade överväganden, som ser till hela samhällseffekten" från regeringens och länsstyrelsens sida.

TT: Är detta ett sätt att trycka på regeringen så att ni får ert tillstånd?

– Det här är ett sätt att vara transparent. Det kan eventuellt inträffa, beroende på vad som händer. Men eftersom det råder oklarheter så måste vi förbereda oss, säger Karin Comstedt Webb.

Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa, skriver i ett pressmeddelande att all cement från både Skövde och Slite, samt det som importeras, kommer att läggas samman. Kunderna får köpa sina andelar av cementen från fem utvalda Cementa-terminaler, medan tolv terminaler kommer att stängas.

Byggföretagen har sedan domen i somras varnat för att en cementbrist kommer att få omfattande konsekvenser för svensk industri, ekonomi och sysselsättning:

– Innan alla tillstånd är på plats så råder det mycket stor osäkerhet om tillgången till cement för bygg- och anläggningsbranschen och övrig industri. Den 31 oktober närmar sig snabbt och regeringens beslut brådskar för tillfälliga lösningar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, till TN

– Information om läget är viktigt, men än mer angeläget är koordineringen om vem som gör vad och när. Här bör regeringen ta initiativ så att lösningar kan hittas för att undvika akut stopp, långa eller många glapp av leverans av cement till marknaden.

Johanna Cederblad/TT

Fakta: Cementa och tillståndet

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Det befintliga brytningstillståndet löper ut den 31 oktober 2021.

Högsta domstolen sade den 25 augusti nej till att ta upp Cementas överklagan.

Regeringen har för att undvika akut cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt föreslagit tillfälliga undantag i miljöbalken. Den omfattar bara sten som omfattades av det tillstånd som löper ut i höst, men som ännu inte hunnit brytas.

Lagrådet sade den 16 september nej till regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Men regeringen gick ändå vidare och den 29 september röstade riksdagen ja till lagförslaget.

Ännu har inte regeringen fattat beslut om något förlängt tillstånd.