DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Ökning av elsparkcyklar – vissa används knappt

Alltför många cyklar står still. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Största aktören Voi ser gärna mer reglering för att få bort de många konkurrenterna.

Även staden tycker att antalet elsparkcyklar är för många. En cykel används i genomsnitt bara två gånger per dygn.

Uthyrarföretagen är minst sju till antalet i Stockholm. Men några är mer dominanta. Svenska Voi är klart störst med runt 7 000 elsparkcyklar. Kanske inte helt oväntat tycker företagsledningen att konkurrenterna är för många, och att det bidrar till parkeringskaoset på stadens gator och torg. Två–tre operatörer är mer ändamålsenligt, enligt Voi och pekar på några andra större städer i Europa som fått bättre ordning på gatorna.

Med i dag över 22 000 elsparkcyklar i Stockholm har antalet ökat kraftigt under juli och augusti. Voi har vuxit med 800, men de andra, bland annat Bolt, Tier, Bird och Link, har tillsammans satsat mer, totalt 6 000 fler på bara en dryg månad. På det stora hela är åkandet utbrett med runt 50 000 resor ett vanligt sommardygn, med vissa toppar på 80 000, enligt stadens statistik. Men effektiviteten kan ifrågasättas, tycker Johan Sundman, projektledare på Trafikkontoret, Stockholm stad. En snittcykel används två gånger per dygn, enligt statistiken, många används knappt alls.

– Det hade varit bättre för alla med 11 000 som användes fyra gånger per dygn, säger han.

Behövs mer

Vois policychef Tina Ghasemi Liljeqvist håller i princip med. Enligt henne används däremot en Voicykel i snitt runt fem gånger per dygn. Huruvida det är tillräckligt för att nå lönsamhet, vill hon inte direkt svara på. Målet är i första hand att växa ytterligare. Än så länge är vinstsiffror i bolaget en bit bort.

Om den hårda kritiken från många av stadens invånare kring parkeringskaoset, säger hon att företaget hela tiden gör mer för att bli bättre. Runt 100 parkeringsställ har ställts ut och parkeringspatruller åker runt för att plocka upp cyklar som dräller på fel ställen.

– Vi gör så mycket det bara går, men vi är långt ifrån klara, säger Tina Ghasemi Liljeqvist.

Stockholm stad har infört så kallade "P-böter":

– Ett försök att lösa parkeringsutmaningen, men visar på att kommunerna inte har tillräckliga verktyg, säger Tina Ghasemi Liljeqvist.

Hon efterlyser därför en översyn av lagstiftningen så att kommunerna får bättre möjligheter att bringa ordning och reda, bland annat en upphandlingsprocess för att få ner antalet operatörer.

Olle Lindström/TT