DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Krisstöd förlängs – men försämras

Finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild Bild: Christine Olsson/TT

Regeringen förlänger det förstärkta omställningsstödet till företag som drabbats av restriktioner med tio månader, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

Men det krävdes en rejäl sänkning av taket för stödet för att få grönt ljus från EU.

Förlängningen öppnar en ny ventil för de många hårt pressade företagen inom besöksnäringen, som nästa vecka kan börja söka förstärkt omställningsstöd för perioden augusti 2020 till april 2021.

– Det kommer att vara en stor lättnad för de företag som drabbats av de restriktioner som regeringen varit tvungen att vidta för att dämpa smittspridningen, säger Magdalena Andersson.

Motvillig sänkning

Sänkningen av taket för stödet – från högst 75 miljoner till högst 40 miljoner kronor per företag och månad – har gjorts motvilligt av finansministern.

– Det var ett krav från EU, för att godkänna det, säger hon.

TT: Hade ni velat ha kvar taket på 75 miljoner?

– Ja.

Hon bedömer dock att det bara blir ett fåtal större företag som berörs av det sänkta taket. När motsvarande stöd erbjöds för perioden juni–juli 2020 var det bara fyra företag som sökte över 40 miljoner kronor i stöd per månad.

Samtidigt utvidgas listan över vilka restriktioner som kan berättiga till stödet. Företag drabbade av det tillfälliga serveringsförbudet av alkohol till och med den 11 april och begränsningen av öppettider på serveringsställen till den 30 juni kan få det förstärkta stödet.

Dessutom har reglerna justerats för att öppna för bättre stöd till säsongspräglad verksamhet.

Det formella beslutet om förlängningen av stödet fattas på torsdagens regeringssammanträde och det beräknas kosta totalt 2,4 miljarder kronor.

Måste gå via Bryssel

Det kan mycket väl bli ännu en förlängning för perioden maj-september 2021 också, enligt Andersson. Även detta måste dock gå via Bryssel, för en prövning av om stödet strider mot EU:s statsstödsregler.

– Men innan vi kan skicka in det måste vi också veta vilka restriktioner vi kommer att ha i augusti–september, säger Andersson.

Om det kommer att behövas ännu mer omställningsstöd efter september är svårt att avgöra i nuläget, enligt finansministern.

– Det handlar väldigt mycket om hur det utvecklar sig nu under hösten, både vad gäller vaccinering och om det kommer fortsatta restriktioner eller inte.

När restriktionerna avvecklats och ekonomin kommit i gång igen är dock stöd inte aktuellt, enligt Andersson.

– Vi kan inte i längden ha ett näringsliv som är helt beroende av bidrag från skattebetalarna. Skattebetalarnas pengar behöver gå till det som är tanken: betala lön till poliser, sjuksköterskor och lärare eller bygga vägar och järnvägar.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Företaget som söker det nya förstärkta omställningsstödet ska bedriva näringsverksamhet i Sverige och ha godkänts för F-skatt. Omsättningen ska under räkenskapsåret närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kronor.

För att få rätt till stödet krävs att företagen tappat minst 40 procent av omsättningen under perioden augusti–oktober 2020 eller 30 procent av omsättningen under resten av stödperioden. Dessutom ska ett omsättningstapp som motsvarar minst 25 procent av referensperiodens omsättning ha orsakats av vissa restriktioner.

Företaget som får stödet får enligt definitionen av EU:s statsstödsregler inte ha haft svårigheter den 31 december 2019. Företaget ska även visa att möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar har uttömts.

Stödet gäller inte kreditinstitut och värdepappersbolag.

Källa: Finansdepartementet