ELEKTRIFIERINGEN

Elbilar försvinner utomlands: "Hotar omställning"

Allt fler begagnade elbilar går på export. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Klimat (TT)

Var fjärde begagnad elbil som säljs i Sverige går på export. Samtidigt spås försäljningen av nya elbilar minska. Om trenden fortsätter kan det slå hårt mot den gröna omställningen, varnar både branschföreträdare och Trafikverket.

Exporten av begagnade bilar slog rekord förra året. 142 758 bilar såldes till utlandet, en ökning med 30 procent från året innan, enligt statistik från Kvdbil.

– Den stora anledningen till det är den svaga kronan. Sedan är det förbättrad logistik med andra länder som gör det lättare att handla av oss, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Framför allt har exporten av elbilar ökat. Under 2023 gick var fjärde begagnad elbil som såldes på export. Året innan exporterades knappt var femte. Det är betydligt fler än andelen begagnade bilar med andra drivmedel, där var tionde bil såldes till utlandet.

Om exporttrenden för elbilar fortsätter kan det innebära ett hot mot den gröna omställningen, säger Daniel Odsberg.

– Vi är ett sådant litet land att vi kan inte satsa på flera drivmedel. El är det nästkommande. Det kan bli lite farligt om vi exporterar ut de bilarna, vi vill ju ha kvar dem i landet för att nyttja den dyra infrastruktursatsningen kring elbilar.

Minskad andel elbilar

När det gäller nybilsförsäljningen spår samtidigt branschorganisationen Mobility Sweden att det svåra ekonomiska läget kommer att pressa tillbaka elbilsmarknaden under året. Andelen elbilar bedöms minska och landa på 35 procent 2024, från 39 procent 2023.

Trafikverket ser med oro på utvecklingen, som kan bidra till att Sverige misslyckas med att nå bland annat klimatmålet för transporter på 70 procent till 2030.

– Tre faktorer gör att vi når målen. Det är hur mycket vi elektrifierar, hur stor andel förnybara drivmedel vi har och den totala trafikmängden. Det finns inga andra trollspön. De här faktorerna gånger varandra avgör utsläppen, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

– Om elektrifieringen går långsammare och regeringen minskar andelen förnybara drivmedel då kommer vi definitivt inte uppnå några mål. Det går inte att kompensera med minskad trafikmängd.

Krävs långsiktighet

Enligt Trafikverkets referensscenario kommer 40 procent av personbilstrafiken att gå på el 2030.

– Det är cirka tio procent i dag och vi ska upp till 40, då måste vi fortsätta sälja väldigt mycket elbilar och behålla dem i Sverige, säger Sven Hunhammar.

Vad krävs för att vända trenden?

– Långsiktiga, stabila spelregler från politikerna. Inbromsningen för elbilar beror på flera faktorer. Höjd ränta och den borttagna elbilsbonusen är gissningsvis två faktorer. När vi sänker diesel- och bensinpriset så påverkar det så klart också elektrifieringen, det blir mindre intressant att byta.

Annika Andersson/TT

Joakim Magnå/TT

Fakta

Sveriges övergripande klimatmål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.

Ett etappmål är att utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.

Ett annat etappmål är att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Regeringen har redan konstaterat i budgetpropositionen att inga av de målen kommer att nås med nuvarande politik.

Det beror framförallt på att reduktionsplikten, kravet på att blanda biobränsle i bensin och diesel, sänks 2024–2026.

Källa: Budgetpropositionen för 2024