DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Byggandet tvärnitar: "Ser ingen vändning"

Bostadsbyggandet rasar, enligt nya siffror från SCB. Arkivbild. Bild: Fredrik Persson/TT

Ekonomi (TT)

Bostadsbristen i Sverige förvärras när bostadsbyggandet nu faller drastiskt.

– Och vi ser ingen tydlig vändning, säger Johan Deremar på Byggföretagen.

– Det här är ett av de stora problemen i svensk ekonomi, att vi har i princip en tvärnit för nybyggnationer, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.

Under årets tre första kvartal påbörjades 20 950 lägenheter. En minskning med 55 procent jämfört med samma period föregående år, enligt färska siffror från SCB.

"Hämmar arbetsmarknaden"

Det är betydligt färre än de 70 000 som skulle behöva byggas varje år för att vi inte ska ha bostadsbrist, enligt Boverkets prognos.

– Underskottet av bostäder växer, och det är problematiskt utifrån ett tillväxtperspektiv. Om vi ska kunna utveckla ekonomin behöver vi kunna utveckla arbetsmarknaden. Det kan vi inte om inte människor kan flytta dit jobben finns, säger Bergqvist.

– Det här hämmar arbetsmarknaden, och det är ett allvarligt problem för Sverige.

För att få igång bostadsbyggandet igen behöver räntorna komma ned, tror Robert Bergqvist.

– Det som bidrar till att bostadsbyggandet går ned är högre kostnader för att bygga, med höga räntekostnader och en svalnande bostadsmarknad. Så när räntorna börjar sänkas kommer det vara en vitamininjektion för bostadsbyggandet.

"Börjar nå botten"

Men siffrorna är ingen överraskning utan bekräftar den bild man sett under en längre tid, säger Byggföretagens prognosansvarige Johan Deremar.

– Vår bedömning är att vi börjar nå botten på bostadsbyggandet totalt sett nu under vintern men att det kommer bli en utplaning. Vi ser ingen tydlig vändning de kommande kvartalen.

För att en vändning ska ske behöver kostnadsläget för bostadsbyggande komma ned, genom sänkta räntor, men politiska åtgärder behöver också sättas in för att få igång efterfrågan på bostäder, säger Deremar.

– Vi ser gärna att regeringen ser över det skärpta amorteringskravet och sänker ISK-skatten, och andra åtgärder som de sagt att de ska göra.

Fler varsel

I och med det minskade byggandet är han orolig för en ökad arbetslöshet inom branschen som är svår att återhämta sig ifrån.

– Varslen har ökat under hösten, och varit på de högsta nivåerna sedan finanskrisen. Det indikerar att arbetslösheten kommer att ta fart efter årsskiftet. Vår stora farhåga är att arbetslösheten går upp och att många väljer att lämna branschen, då blir det en svårare återhämtning för branschen när det väl vänder.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 15 950 i flerbostadshus. Det är 56 procent färre jämfört med motsvarande period 2022.

Preliminärt var cirka 71 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 5 000 lägenheter under perioden, vilket är en minskning på 50 procent jämfört med de tre första kvartalen i fjol.