KOMPETENSKRISEN

Nytt grepp för att komma åt kompetensbrist

Utbildningsminister Mats Persson (L). Arkivbild. Bild: Mickan Palmqvist/TT

Politik (TT)

Regeringen drar i gång ett pilotprojekt för en statlig yrkesskola på gymnasienivå.

– Arbetsgivare skriker efter kompetent arbetskraft, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Det råder stor brist på slaktare, undersköterskor och en rad yrkesgrupper som behövs i den växande gröna industrin i norra Sverige.

Pilotprojektet ska bygga på den modell som yrkeshögskolorna redan arbetar efter. Där sker utbildningen mycket mer ute på en arbetsplats än i skolbänken.

– Det är ett snabbspår för att påskynda övergången till jobb, där utbildningen anpassas mer efter arbetsgivarnas behov, säger Mats Persson.

Enligt Persson får nio av tio jobb efter att ha gått yrkeshögskola, vilket inte gäller för de som går yrkesvux på gymnasial nivå.

Nästa år får pilotprojektet 25 miljoner kronor. Därefter utökas verksamheten till 100 miljoner kronor per år 2025 och 2026.

Tanken med den nya yrkesskolan är att se till hela landets behov, och inte enbart den egna kommunens, som ofta blir fallet med dagens yrkesvux.

För den som inte är arbetslös och har en akademisk utbildning är det i dag svårt att sadla om genom att gå en yrkesutbildning på gymnasienivå, särskilt om den inte bedrivs i hemkommunen. Även detta problem vill regeringen åtgärda med en ny yrkesskola.

En statlig utredning ser just nu över yrkesutbildningen på gymnasial nivå, och den fick ett tilläggsdirektiv så sent som i somras. Men regeringen vill inte vänta.

– Vi vill inte vänta för behoven är enorma. Samhället är otåligt och därför går vi fram med ett snabbspår för att skynda på detta, säger Mats Persson.

Maria Davidsson/TT