DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Handeln: Hårdaste prövningen på decennier

Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel. Bild: Anders Wiklund/TT, Pressbild

Ekonomi (TT)

Detaljhandeln tar oväntat mycket stryk i inflationens spår. Jämfört med februari i fjol är nedgången 9,4 procent.

– Hårdaste prövningen på flera decennier, säger Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk med 1,2 procent i februari jämfört med januari, enligt nya kalenderkorrigerade och säsongsrensade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Bakslaget var tydligast för dagligvaruhandeln. De nya siffrorna bekräftar den trend man i dagligvaruhandeln sett i flera månader, enligt Martin Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Svensk dagligvaruhandel.

– Kunderna ändrar sitt köpbeteende och köper färre varor, väljer billigare alternativ, byter butik och ändrar sina köpmönster, säger han.

Värst för mindre butiker

Anpassningen till det nya kundbeteendet är extra tufft för mindre butiker, exempelvis på glesbygden, enligt Andersson.

– En minskad försäljningsvolym är problematisk för alla men extra tufft för de mindre butikerna, säger han.

Den bedömningen delas även av Rolf Karp, detaljhandelsanalytiker knuten till Aktiespararna.

– Mindre butiker inom dagligvaruhandeln kan komma att drabbas hårt av lägre lönsamhet, säger han.

"Efterfrågan fullständigt kollapsar"

Jämfört med samma månad förra året minskade detaljhandeln i februari med 9,4 procent. Och enligt Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel, ser man nu de "sämsta försäljningssiffrorna på över 30 år".

– Vi ser att vår bransch nu genomgår den hårdaste prövningen på flera decennier, efterfrågan fullkomligt kollapsar, säger hon.

– Det här kommer utan tvekan att leda till kraftigt ökade konkurser och fler varsel.

Sällanköpshandeln visar ett ännu större tapp, på 10,9 procent jämfört med februari förra året.

– Sådana nedgångar vi inte sett sedan den värsta 90-talskrisen, säger Mikkonen.

Inom denna sektor kommer konkurserna troligtvis också att öka, enligt Rolf Karp.

– Det är oroväckande siffror för handeln. När det gäller sällanköp räknar jag med att vi kommer se fler reor under våren, i kombination med fler konkurser, säger han.

Magnus Ohlsson, mångårig detaljhandelsexpert som bland annat driver Detaljhandelspodden och bloggen Retailomania, framhåller att flera sektorer inom sällanköpshandeln, vilka gynnades under pandemin, har en svår tid framför sig.

– Exempelvis outdoors- och friluftssektorn, delar av byggsektorn, med möbler och inredning. Likaså hemelektronik. Det finns ett mättat behov här, oaktat hushållens ekonomi och kortsiktiga prioriteringar, säger han.

Nödvändig nedgång

Samtidigt betonar Ohlsson att nedgången är nödvändig för att tackla inflationen.

– Ett av skälen till den höga inflationen i dag är att konsumenter har accepterat att betala högre priser som en konsekvens av pandemin och kriget i Ukraina, säger han.

Serien av bakslag för detaljhandeln har enligt SCB:s statistiker inneburit att detaljhandelns försäljningsvolym nu är nere på samma nivå som före pandemin.

Rättad: En tidigare version innehöll en felaktighet om Systembolagets försäljning.

Martina Karpmyr/TT

Joakim Hugert Lundberg/TT

Fakta: Nedgången i detaljhandeln

Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk med 1,2 procent i februari jämfört med januari, enligt nya kalenderkorrigerade och säsongsrensade siffror.

För detaljhandeln, exklusive systembolaget, var nedgången 1,9 procent. Sällanköpshandeln minskade med 1,2 procent.

I årstakt minskade försäljningsvolymen inom detaljhandeln med 9,4 procent i februari. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en nedgång på minus 7 procent, enligt en sammanställning av prognoser som Bloomberg gjort.

Jämfört med samma månad för ett år sedan visar Sällanköpshandeln ett tapp i försäljningsvolym på 10,9 procent i februari.

Detaljhandeln, exklusive Systembolagets försäljning, visar ett tapp på 8,3 procent jämfört med för ett år sedan.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Bloomberg