DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Trots farhågorna – fortsatt bra fart i industrin

Ingen lågkonjunktur i industrin. Bilden från en masugn vid SSAB:s anläggning i Oxelösund. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Orderingången ökar något och industriföretagen har fortsatt ett högre behov av arbetskraft än normalt.

Visserligen sjunker det allmänna konjunkturläget i industrin, men det är från höga nivåer, visar nya siffror.

Det samlade indexet för affärsläget i teknikindustrin sjunker något under första kvartalet, vilket är sjätte kvartalet i rad där utsikterna försämras, enligt arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagens återkommande barometer.

Men nedgången kommer från höga nivåer. Och orderingången ökar för industriföretagen sammantaget. Även underleverantörer till byggsektorn märker av en ökad orderingång, från exportmarknaden, medan den sjunker från svenska beställare.

Företagens behov av arbetskraft är fortsatt högre än normalt, och visar ingen förändring jämfört med fjärde kvartalet.

"Fortsatt positiv"

"Utfallet för första kvartalet visar små förändringar jämfört med avslutningen av 2022. Visserligen avtar index över affärsläget, men orderingången är fortsatt positiv. Samtidigt vet vi att effekterna av den senaste tidens globala räntehöjningar slår igenom med fördröjning. Att 2023 startar utan ett klart försämrat utfall i olika konjunkturindikatorer är inget vi ska räkna med under resten av året", skriver Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, i en kommentar.

Tobias Brännemo, chefsekonom på tjänstemannafacket Unionen, konstaterade i förra veckan ungefär samma sak – att svensk industri fortsatt går starkt, trots konjunkturnedgången, och att det därmed finns "goda skäl att höja löneökningstakten i den kommande avtalsrörelsen".

I Teknikföretagens mätningen har 502 företag svarat på enkäten. De har en samlad försäljning på 938 miljarder kronor, varav 80 procent säljs på exportmarknader.

Olle Lindström/TT