ELKRISEN

Regeringen säger ja till stor vindkraftspark

Den danska delen av Kriegers flak skymtar ur havet söder om Trelleborg. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Politik (TT)

Regeringen ger grönt ljus för Vattenfall att anlägga kablar på havsbotten för den stora vindkraftsparken Kriegers flak.

– Nu är allt som behövs rent tillståndsmässigt på plats, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Projektet med den stora vindkraftsparken ute i havet tre mil söder om Trelleborg inleddes redan 2002.

Tjugo år senare, 2022, gav den dåvarande S-regeringen byggtillstånd för parken. Men då saknades fortfarande ett tillstånd från regeringen för bolaget att anlägga kablar längs havsbotten för att ansluta parken till stamnätet.

Nu meddelar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att regeringen ger grönt ljus för undervattenskablarna. Beslutet ska tas under ett regeringssammanträde på torsdagen.

– Nu är vi glada att kunna fatta det här beslutet. Det är ett viktigt steg att Kriegers flak kan påbörjas i södra Östersjön, säger hon till TT.

Parken omfattar 35–50 vindkraftverk som blir 280 meter höga i stället för 170 meter, enligt Vattenfall. Det statliga bolaget bedömer att parken, om allt går som planerat, kan tas i drift 2028.

Inget havsbaserat vindkraftsprojekt har driftsatts i Sverige sedan 2013.

Delas av tre länder

Grundet som Kriegers flak ligger på delas mellan Danmarks, Sveriges och Tysklands ekonomiska zon. Sedan 2015 står det tyska vindkraftverk där. I den danska zonen stod en vindkraftspark klar sommaren 2021.

Den svenska delen av vindkraftsparken beräknas kunna producera omkring 2,6 TWh per år – ungefär en fjärdedels Forsmark 3. Det motsvarar enligt bolaget el för omkring 500 000 hem.

– Det är ett fantastiskt tillskott givet läget vi är i, säger Pourmokhtari.

Regeringens tillstånd för kablarna följer med flera villkor, som att Vattenfall måste ta hänsyn till den marina miljön och eventuella arkeologiska lämningar på havsbotten.

– Det är fortsatt en komplicerad process, men nu är allt som behövs rent tillståndsmässigt på plats för att Vattenfall ska kunna påbörja arbetet, säger klimat- och miljöministern.

Anledningen till att projektet blivit så segdraget är enligt ministern alla tillstånd som behövs. Regeringen ser nu över hur tillståndsprocessen för olika typer av energiproduktion kan gå snabbare.

Regeringen tar bort stöd

Regeringen har samtidigt, i samarbete med Sverigedemokraterna, beslutat att slopa stödet för utbyggnaden av vindkraft till havs. Stödet innebar att vindkraftsföretagen skulle få hjälp av Svenska kraftnät att bekosta kablarna till just stamnätet.

Pourmokhtari ser inga risker med att Vattenfall skulle backa kring Kriegers flak på grund av detta.

– Det finns inget som tyder på att efterfrågan på fossilfri elproduktion kommer att minska, utan tvärtom.

Hon tycker att samma princip bör råda för vindkraftsbolag som för andra energislag, nämligen att de ska kunna bekosta sin egen verksamhet.

Samtidigt har Pourmokhtari upp till sju andra havsbaserade vindkraftsprojekt på sitt bord som väntar på regeringens tillstånd.

TT: När kan vi få besked om dem?

– Vi kommer precis som vi hanterat det här ärendet att göra allt vi kan för att hantera dem så skyndsamt som möjligt. Det vill jag verkligen vara tydlig med.

Niklas Svahn/TT

Fakta

Havsbaserade vindkraftsprojekt som ligger på regeringens bord:

Södra Victoria. Plats: Sydost om Öland. Sökande bolag: RWE. Planerad elproduktion: 6–8 TWh per år.

Kattegatt Syd. Plats: väster om Falkenberg. Bolag: Vattenfall. Elproduktion: 5 TWh.

Skåne Havsvindpark. Plats: söder om Ystad. Bolag: Ørsted. Elproduktion: 6–7 TWh.

Galatea-Galene. Plats: väster om Varberg och Falkenberg. Bolag: OX2. Elproduktion: 6-7 TWh.

Triton. Plats: söder om Ystad. Bolag: OX2. Elproduktion: 7,5 TWh.

Aurora. Plats: söder om Gotland, öster om Öland. Bolag: OX2. Elproduktion: 24 TWh.

Källa: Svensk vindenergi, Vattenfall