BOMARKNADEN

Klart: Tillfälliga bygglov kvar till 2028

Modulhusen i Fagersjö i södra Stockholm. Arkivbild. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Ekonomi (TT)

Nu står det klart att möjligheten till tillfälliga bygglov till bostäder förlängs till 2028.

Regleringen har funnits sedan 2017, för att underlätta bygget av enklare, tillfälliga bostäder och motarbeta vad som bedömdes som en allvarlig bostadsbrist.

Enligt regeringen är behovet av bostäder fortfarande stort, och det är svårt att bedöma när situationen kan tänkas bättras.

"Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats nämnvärt bör regleringen förlängas. Det innebär att ett tidsbegränsat bygglov för bostäder även fortsättningsvis kan ges om åtgärden uppfyller någon förutsättning för ett permanent bygglov", skriver regeringen på sin hemsida.

Bostäderna i fråga är ofta modulhus och baracker och har bland annat varit till för nyanlända. Bostäderna får stå kvar i högst 15 år.