FRIHANDELNS FRAMTID

Debatt: USA:s protektionism kräver ny plan från EU

Bild: Julio Cortez

EU behöver vidga sin plan för handelspolitiken i takt med att USA blir allt mer protektionistiskt. Samtidigt har Sverige en viktig roll att som EU-ordförande vårda relationen med USA, skriver Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium på SvD Debatt.

Inflation Reduction Act (IRA), en ny amerikansk lagstiftning som riskerar att hämma frihandeln mellan de starka handelspartnerna USA och EU.

Det är ett bekymmersamt handelspolitiskt vägval som går stick i stäv med den frihandelspolitik som USA själv har förespråkat efter andra världskriget. Det nya världsläget kräver att EU agerar annorlunda, skriver Anders Ahnlid.

"EU behöver därför vidga sin plan för handelspolitiken. Vi kan hoppas, men inte längre räkna med, att USA är den handels­partner landet varit under lång tid", skriver han.

Sverige har som EU-ordförande en viktig roll att verka som en konstruktiv kraft i de transatlantiska relationerna, menar han.

Samtidigt borde EU bredda bilden och slutföra pågående förhandlingar om frihandelsavtal med Australien, Indien, Indonesien och Kenya, och inför de avtal med bland andra Brasilien och Argentina som redan är färdig­förhandlade.

SvD Debatt: ”USA:s protektionism kräver ny plan från EU”