KÄRNKRAFTENS FRAMTID

GE Hitachi vill bygga ny kärnkraft i Sverige

Kärnteknikkoncernen GE Hitachi väcker stort intresse både i Sverige och runt om i världen. "Vi är mycket positiva till och intresserade av att bidra till ny kärnkraft i Sverige", säger Fredrik Vitabäck, Europachef för marknadsutveckling, till Di.

Konkret handlar det om GE Hitachis små modulära kärnkraftverk, så kallade SMR:er. Företagets småskaliga reaktormodell, BWRX-300, är en av de hetaste kandidaterna för de bolag som just nu vill bygga ny kärnkraft i Sverige.

Bland annat har Göteborgsbaserade Kärnfull Next som siktar på att utveckla och bygga ett antal nya reaktorer i Sverige, ingått i ett samförståndsavtal med GE Hitachi.

Även Vattenfalls vd Anna Borg är intresserad av GE Hitachis reaktortyp inom ramen för den statliga kraftjättens förstudie om ny kärnkraft.

Huruvida vi kan se ny kärnkraft i Sverige hänger helt på att legala hinder undanröjs och att licensiering och tillståndsprocesser går mycket snabbt, förklarar Fredrik Vitabäck.

Här finns fortsatt utmaningar. Men vi noterar att regeringen har ambitioner att snabbt genomföra reformer som förhoppningsvis kommer att ge god effekt”, säger han.

Dagens industri: Amerikansk jätte vill bygga ny kärnkraft i Sverige