Frågetecken kring elstödsförslag

Kraftledningar utanför Malmö med Turning Torso i bakgrunden. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Regeringens förslag om att kompensera hushåll och företag för de höga elpriserna, väcker frågetecken.

Och Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på energikonsultbolaget Merlin & Metis, varnar för att förslaget kan bli kontraproduktivt.

– Sådana här förslag kan riskera att minska incitamenten att dra ned på elanvändningen och det är olyckligt inför att upprätthålla balansen i vintern. Jag förstår att många väljare, uppskattar att få pengar tillbaka men man kunde också använt dem på andra sätt som gynnat medborgare och elsystemet på lång sikt, säger han.

Regeringen är inte ensam om att presentera olika valförslag i energifrågan inför höstens val. Förutom liknande förslag om stöd ser Christian Holtz ytterligare en kategori där det handlar om exportbegränsningar av el.

– Det tror jag inte är juridiskt möjligt och i den mån som det är det så tror jag det är en farlig väg att gå för att det kommer att mötas av olika motåtgärder från andra länder. Då ska vi veta att vi precis som andra länder är väldigt beroende av import.

Christian Holtz påpekar att förslaget är udda utifrån att liknande förslag inte skulle vara aktuellt inom andra områden.

– Ingenstans talar man om att minska till exempel exporten av lastbilar från Sverige för att få ned kostnaden. Det är klart att kostnaderna på Scania-lastbilar skulle sjunka om man förbjud export på dem men på lång sikt skulle det bli ett hårt slag mot svensk exportindustri.

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens förslag om högkostnadsskydd i en kort, skriftlig kommentar. Men förslaget räcker inte som enskild åtgärd:

"Det underliggande problemet är dock i lika hög grad inhemskt och kräver en kraftsamling för utbyggnad av planerbar elproduktion. Därför krävs omgående beslut för att säkra konkurrenskraftiga elpriser på lång sikt” anser Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.

Även Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige, tycker att regeringens uppdrag till Svenska kraftnät är bra:

"Vi förespråkar framför allt åtgärder som minskar effekten av de kapacitetsbegränsningar i elnätet som ger upphov till de högre priserna i framför allt södra Sverige – till exempel genom så kallad mothandel. Dessutom vill jag betona vikten av att våra politiker fattar nödvändiga beslut så att vi kan förnya elnätet, förbättra överföringskapaciteten och investera i ny elproduktion".