DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Så mycket dyrare blir studielånet

STOCKHOLM 20120112Studera. En kvinnlig student vid Stockholms universitet sitter vid en dator i biblioteket. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / Kod 10140 Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Ekonomi (TT)

Räntorna stiger – och det påverkar nu även räntan på studielånet. Vid årsskiftet höjs CSN-räntan, och höjningen kan bli större än vad myndigheten tidigare trott.

Om det känns som att de ökade räntekostnaderna redan nu gröper ur plånboken är det dags att ta höjd för fler räntehöjningar.

Även räntan på studielånet kommer att höjas nästa år, enligt CSN:s senaste prognos. Något som kommer att göra den tidigare väldigt förmånliga räntesatsen på studielånet – som i år ligger på historiskt låga noll procent – betydligt högre.

– Höjs räntan så höjs även räntan på studielånen, säger Jan Söderholm, som är chef för ekonomiavdelningen på CSN.

Men hur stor räntehöjning kan man då räkna med? Enligt CSN kan den totala räntan hamna på 0,64 procent, från dagens nollränta. För en tidigare student med en genomsnittlig skuld, det vill säga på 166 000 kronor, skulle detta då innebära ett påslag i räntekostnader på 88 kronor per månad eller en dryg tusenlapp per år.

Ska täcka förluster

Och det är två olika delar som kommer att bidra till höjningen.

Det som först kommer att bidra till höjningen är en ny ränteberäkningsmodell för de studielån som tagits efter 1989. Regeringen har föreslagit att räntan ska höjas med cirka 0,5 procentenheter från och med 2023 för att täcka kreditförlusterna för de som inte betalar tillbaka sina CSN-lån.

I dag står alltså staten för kostnaderna för de studielån som inte betalas tillbaka, och det vill regeringen nu ändra på. Beslutet om detta väntas fattas i samband med budgetpropositionen i höst, enligt Jan Söderholm.

Höjt prognosen

Sedan sker även årliga justeringar när det kommer till räntan på studielånet, vilken är kopplad till statens lånekostnad under de tre senaste åren. Dessa beslutar regeringen om.

Enligt CSN:s senaste prognos kommer denna höjning att stå för 0,14 procentenheter av räntehöjningen, inklusive den subvention på 30 procent som staten gör på studielånsräntorna.

– Grundräntan är kopplad till marknadsräntan och är en beräkning av statens upplåningskostnad. Så slår man ihop de här två (den nya ränteberäkningsmodellen som införs och höjningen av grundräntan reds. anm) får man den ränta som kommer att påverka kunden, säger Jan Söderholm.

CSN:s prognos har justerats upp sedan den senaste prognosen från i april, då grundräntan i stället beräknades till 0,06 procent inklusive subvention.

Beata Wallsten/TT

Fakta

I dag har runt 1,8 miljoner människor studielån. Räntan för studielån under 2022 ligger på 0 procent. Historiskt sett har räntan aldrig varit så låg.

För körkortslån och för hemutrustningslån är räntan något högre, på 1,5 procent. För återkrav ligger räntan på 2,03 procent under nästa år, en sänkning från 2021.

Räntan för studielån beräknas på genom­snittlig upplånings­kostnad för staten de tre senaste kalenderåren. Staten subventionerar även den ränta som den enskilde betalar med 30 procent.

Källa: CSN