Rapport: Bank-id kräver statlig tillsyn

Finansinspektionen ser ett behov av stärkt cybersäkerhet i Sverige, exempelvis när det gäller bank-id. Arkivbild. Bild: Andreas Hillergren/TT

Ekonomi (TT)

Finansinspektionen föreslår i en rapport till regeringen att bank-id och andra privata e-legitimationer ska sättas under statlig tillsyn. En sådan "samhällsviktig tjänst" måste skyddas bättre, skriver Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, på Dagens Nyheters debattsida.

"En cyberattack som slår ut bank-id kan få allvarliga konsekvenser för flera delar av det svenska samhället, inte bara betalningstjänster. Det motiverar att statens tillsyn av bank-id och andra liknande verksamheter kraftigt stärks", skriver han.

Ett alternativ är att skapa en statlig e-legitimation.

"Sverige ligger långt fram när det gäller digitalisering, men nivån på cybersäkerheten är inte lika hög. Vårt land har en cybersäkerhetsskuld", skriver Thedéen.

Finansinspektionens rapport innehåller fler förslag "för att stärka den digitala motståndskraften i den finansiella sektorn". Bland annat ett utökat mandat för FRA att bistå företag med cyberskydd och att inrätta ett cyberråd i Statsrådsberedningen.