DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Prischock i byggbranschen

Priset på trä har rusat det senaste året. Det blir inte bättre av kriget i Ukraina. Arkivbild. Bild: Ruud, Vidar NTB/TT

Ekonomi (TT)

Höga priser på trä och järn – och vitvaror som knappt kommer fram. Byggbranschen var redan pressad när kriget i Ukraina bröt ut.

– Det är anmärkningsvärda kostnadsökningar, säger Jonas Erkenborn, vd på HSB Bostad.

Det senaste året har byggbranschen fått se skenande priser på både trävaror och stål på grund av pandemin.

– Det är en ovan situation när priserna stiger så otroligt snabbt. Normalt handlar det om runt 3 till 4 procent per år, nu stiger det med 50-60 procent på några månader och ingenting tyder på att det ska vika nedåt, säger Johan Deremar, ekonom på Byggföretagen.

Kriget i Ukraina gör att de redan höga priserna väntas stiga ytterligare. Ryssland är en stor exportör av både armeringsstål och virke.

Jonas Erkenborn, vd på HSB Bostad som är HBS:s byggbolag i Stockholms län, upplever att det framförallt är leveranserna som ställer till det för projekten.

– Vi ser också anmärkningsvärda kostnadsökningar på byggmaterial. Men för oss är det främst leveranser av vitvaror som har varit jätteproblematiskt, och det i sin tur hänger antagligen ihop med halvledarbristen. Kriget inträffade i en känslig tid, när effekterna av pandemin fortfarande dröjer kvar, säger han.

Svårbedömd marknad

Inga av HSB:s projekt har behövt stå stilla, men det finns risk för att de blir dyrare. Det pågår ett intensivt arbete med att hitta alternativa lösningar enligt Jonas Erkenborn. Flera underleverantörer har också fått flagga för att de har problem att få tag på material.

– Det är en svårbedömd situation och en svårbedömd marknad. Men vi upplever ändå att bostadsmarknaden i Stockholm är relativt robust, trots räntehöjningar och oro. Det kan bero på att det är ett ganska lågt utbud av nyproduktion och att bostadsbehoven samtidigt är så stora, säger Jonas Erkenborn.

Vill inte acceptera fasta priser

Liknande problem märker statligt ägda Svevia av. Bolaget är Sveriges största inom drift och underhåll och ett av landets största väg- och anläggningsföretag.

– Just nu kommer allt samtidigt. Det är pandemin i Kina som vi fortfarande brottas med och kriget i Ukraina som påverkar våra leverantörer och försörjning av material. Sedan är inte cementkrisen helt utredd än, det är mycket att hålla ordning på just nu, säger Karl Kloste, koncerninköpschef på Svevia.

Bolaget har inte haft problem att få tag på material, men det har krävt mer arbete att hitta det. Anbudsprocesserna har också blivit svårare, något som alla som TT pratat med lyfter. Entreprenörerna vill inte acceptera fasta priser när prisbilden framåt är så osäker. Den som tar höjd för prisökningarna i ett anbud kan bli utan uppdrag.

– Vi lämnar fortfarande anbud som är relevanta för vår verksamhet, men prisnivån kan vara högre än den varit tidigare. Nu måste vi också alltid säkerställa att vi får tag på material som ingår i projektet. Det gäller att både vi och våra leverantörer har koll på de olika sanktionslistorna som kommer. Det är nya saker varje dag och det gäller att hålla sig ajour, säger Karl Kloste.

Johanna Ekström/TT