KÄRNKRAFTENS FRAMTID

IEA: Fortsätt att hålla i gång kärnkraftverken

Härifrån kommer EU:s naturgas, andel i procent 2021. Bild: Anders Humlebo/TT/

Ekonomi (TT)

Fortsätt att hålla i gång kärnkraftverken och dessutom – be konsumenter vrida ned temperaturen inomhus. Det är några av åtgärderna som Internationella energibyrån (IEA) vill se för att minska beroendet av rysk naturgas.

Europa, inklusive Sverige, sitter i en rävsax när det gäller beroendet av energislag som olja och fossil gas från Ryssland. Kriget i Ukraina har gjort att inte bara oljepriset utan även priset på naturgas stigit till extrema nivåer.

I veckan har gaspriset stundtals varit uppe på en ny rekordnivå, 345 euro per megawattimme, vilket kan ses i perspektivet att sedan 2013 – då företaget Factset började föra statistik – hade priset aldrig lyft över 200 euro tidigare.

– Rent generellt så kommer vi nu ha plötsliga toppar, för ingen vet om kriget blir långsiktigt eller om man når en diplomatisk lösning. Det är en extremt osäker och föränderlig situation vilket påminner om oljekrisen på 70-talet, säger Mikael Höök, universitetslektor vid Uppsala universitet som forskar kring globala energisystem.

Bakgrunden är bland annat fortsatt oro att nya sanktioner ska innefatta såväl rysk olja som naturgas. Förra året importerade Europa 155 miljarder kubikmeter naturgas från Ryssland – en volym som motsvarar två gånger Sveriges näst största sjö Vättern.

Förstärkt oro

För att komma runt problemet, inte bara för stunden utan även i framtiden, har IEA nu presenterat en krisplan bestående av tio punkter som alla ska bidra till att importen av rysk energi minskar med en tredjedel inom ett år. Bland annat följande:

+ Välj att inte förlänga det befintliga avtalet med ryska Gazprom som går ut i år. Gazprom levererar mer än 15 miljarder kubikmeter naturgas årligen.

+ Ersätt befintliga ryska kontrakt med import av fossilgas från bland annat Azerbajdzjan och Norge, liksom snabba på utbyggnaden av förnybara energikällor som sol- och vindkraft.

Mikael Höök poängterar dock att det finns stora utmaningar, inte bara på grund av att Rysslands export är så omfattande.

– Folk har försökt med pipelines från bland annat Turkmenistan, sedan kom konflikten med Georgien och den "södra korridor" EU då talade om kom på skam. Det finns fortfarande gas där men det gäller också att få den på plats till Europa. Det har varit mycket snack och lite verkstad.

Flytande gas ett alternativ

Ytterligare ett alternativ är flytande naturgas (LNG), som har fördelen att kunna transporteras över hela världen, bland annat från USA och i mindre omfattning exempelvis Trinidad och Tobago, Malaysia och länder kring Persiska viken.

– Men då tävlar man samtidigt med andra länder som Japan och det är som med oljetankers, de åker till de som betalar allra bäst. LNG skulle bredda EU:s möjligheter men det blir också längre leveranstider.

Ytterligare ett, väldigt konkret, råd från IEA är att vrida ned temperaturen i bostäderna. Enligt IEA har de flesta bostadshus och byggnader en temperatur på 22 grader inomhus. Genom att sänka temperaturen med en grad skulle man kunna minska behovet med tio miljarder kubikmeter.

– Det i kombination med att man stänger ned viss produktion plus köp via LNG skulle man kunna säga är många bäckar små, som skulle ge en snabb lösning men det handlar inte bara om att ordna situationen nu utan även på lång sikt.

Liten del

För svensk del svarar naturgas för en marginell del av energitillförseln i landet, omkring två procent enligt Energimyndigheten. I södra Sverige är dock beroendet större och en viktig insatsvara inom industrin, dessutom har Sverige ingen egen fossilgasproduktion utan är helt beroende av import.

– Sedan kan det slå ganska ojämnt och till exempel i vissa kommuner i södra Sverige står naturgasen för 20 procent av energiförsörjningen. Du har också företag som bageriföretaget Pågen som varnat att man blir ganska kraftigt påverkat så vissa nischade produkter kan drabbas, säger Mikael Höök.

Tobias Österberg/TT

Vindkraft är ett alternativ för att minska behovet av gas. Arkivbild. Bild: Charlie Riedel/AP/TT

Fakta

Naturgasen bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan som en effekt av förmultning av levande organismer. Till största delen består naturgasen av metan.

Den utvinns antingen från land eller under havsbotten och för svensk del främst från Danmark och till viss del från Norge.

Enklast är att transportera via ledningar. Den går även att transportera på fartyg och då fryses gasen ned till minus 162 grader för att övergå i flytande form, LNG.

Som stor fördel anges att naturgasen innebär 40 procent mindre koldioxidutsläpp än kol och 25 procent mindre än olja.

Inom EU svarar naturgasen för omkring 25 procent av energiförsörjningen. En stor del kommer från Ryssland.

Källa: Branschorganisationen Energigas