DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Närmare 100 000 arbetslösa i två år

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar har en del att fixa. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Arbete (TT)

Arbetslösheten fortsätter att falla kommande år. Men tudelningen förstärks, bristen på arbetskraft ökar medan de långtidsarbetslösa blir fler, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

I slutet av november var 370 000 eller 7,2 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. I myndighetens nya prognos spås arbetslösheten som ett årsgenomsnitt landa på 7,1 procent nästa år, för att falla ytterligare till 6,8 procent 2023 då 350 000 personer bedöms vara arbetslösa.

Men utvecklingen hade kunnat vara ännu bättre, bristen på arbetskraft är påtaglig, enligt Arbetsförmedlingen.

Och den förbättrade arbetsmarknaden når inte alla, många har för klen utbildning och för dålig anknytning till arbetsmarknaden. De som varit arbetslösa riktigt länge, över 24 månader, bedöms öka i antal framåt, från redan rekordhöga nivåer till närmare 100 000, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

Olle Lindström/TT