DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Utredare ska se över statistik från friskolor

Bland annat skolors genomsnittliga betygsnivå går att jämföra via SCB. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Utbildning (TT)

Ska uppgifter om friskolor vara offentliga, på samma sätt som kommunala skolors? Frågan kommer nu sannolikt att utredas på uppdrag av regeringen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) håller nu på förmiddagen en pressträff "för att presentera tillsättningen av en utredning om en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet".

Bakgrunden är, i korthet, att nästan all statistik om alla skolor under en period var sekretessbelagd – alltså hemlig. Med andra ord kunde föräldrar, elever, forskare, journalister och andra intresserade inte jämföra skolor, vad gäller till exempel betyg, lärartäthet och så vidare.

Oväntad vändning

Att det läget uppstod berodde på ett oväntat besked från SCB, och därefter domstol, att uppgifter om fristående skolor ses som affärshemligheter och därför sekretessbeläggas.

Enligt resonemanget kan uppgifter om betygsresultat och annat på en viss skola användas av konkurrerande skolor.

I nästa steg kom Skolverket fram till att även uppgifter om kommunala skolor måste beläggas med sekretess, eftersom samma villkor ska gälla för alla skolor.

Ingen var nöjd med situationen, och en tillfällig juridisk lösning kom på plats så att statistik på skolnivå åter är tillgänglig sedan i juli i år. Men de tillfälliga bestämmelserna gäller bara fram till sommaren 2023. Så vad ska gälla därefter? Det kommer en utredare att få se över.

Oenighet

Allt talar för att utredaren får se över om offentlighetsprincipen ska gälla precis alla skolor, alltså även de fristående.

Men politiskt råder delade meningar om detta.

– Hade vi haft en offentlighetsprincip på plats så hade vi inte haft de här problemen, sade Ekström i september i fjol.

När Vänsterpartiet försökte väcka frågan om offentlighetsprincip för friskolor röstades förslaget ned av L, C, M, KD och SD i utbildningsutskottet.

Från friskolesektorn har också funnits invändningar. Ett argument har varit att små friskolor inte skulle mäkta med den administration som skulle krävas.

Anna Lena Wallström/TT