DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Upphandlingars hållbarhet ska granskas

Riksrevisionen i Stockholm. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Samhälle (TT)

Varje år gör statliga myndigheter offentliga upphandlingar för flera hundra miljarder kronor. Nu ska Riksrevisionen granska hur myndigheterna jobbar för att se till att dessa upphandlingar är miljömässigt hållbara.

"Regeringen och riksdagen ställer höga krav på myndigheterna på det här området. Granskningen ska ge svar på frågan om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att uppnå en miljömässigt hållbar offentlig upphandling", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen kommer att ske genom fallstudier hos fyra myndigheter – Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Sjöfartsverket och Trafikverket – och resultatet väntas vara klart i oktober 2022.

De offentliga inköp som är upphandlingspliktiga uppgår i dag till 782 miljarder, eller omkring 18 procent av Sveriges BNP.