DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Unga vill få uppskattning för att stanna länge på ett jobb

För att unga talanger ska stanna i mer än fem år på en arbetsplats vill de framför allt bli ordentligt erkända för sitt arbete. Det visar Academic Works årliga rapport Young Professional Attraction Index.

Förutom att bli erkända för sitt arbete uppger en stor andel även att möjligheten till karriärsutveckling är viktig. Faktorer som lön, förmåner och bra kollegor är dock inte lika avgörande för om de ska stanna länge eller inte på en arbetsplats.

– För att kunna attrahera den här gruppen bör arbetsgivare fokusera mer på att lyfta fram hur de premierar anställdas arbete och visa på vilka utvecklingsmöjligheter som finns, snarare än att fokusera allt för mycket på hårda fakta som lön, säger Peter Knutsson, vd på Academic Work, i ett pressmeddelande.

Young Professional Attraction Index omfattar 3 911 svenska studenter och akademiker som är i början av sin karriär.