DEN AKUTA ELKRISEN

Tyskland tar kontroll över Rosneft

Den tyska delen av Rosneft inte längre i Rysslands händer. Arkivbild. Bild: Mikhail Metzel/AP/TT

Ekonomi (TT-AFP)

Tyska staten tar kontrollen över det ryska oljebolaget Rosnefts verksamhet i Tyskland. Syftet är att säkra tillgången på oljeprodukter för Tyskland.

Ryskägda Rosneft står för cirka 12 procent av Tysklands raffinaderikapacitet. Nu har bolagen Rosneft Deutschland GmbH, RN Refining & Marketing GmbH och de tre raffinaderierna PCK Schwedt, MiRo och Bayernoil ställts under förvaltning av den tyska staten. Genom att ta över verksamheterna kan olja även från andra länder än Ryssland tas emot.

Oron för stopp och störningar har varit särskilt stor när det gäller raffinaderiet PCK Schwedt nära den polska gränsen. Nu tillverkas där 90 procent av de raffinerade oljeprodukter som Berlin och området runtomkring förbrukar. Bland annat handlar det om flygplatsen Berlin Brandenburg.

Verksamheterna vid raffinaderierna har stoppats och minskats sedan Tyskland och EU infört sanktioner mot Ryssland.