DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Telesteps flyttar produktionen från Kina till Sverige

Telesteps, tillverkare av teleskopiska stegar, flyttar all sin produktion från Kina till Sverige. Kalkylen visar att en svensk produktionslinje är billigare på sikt.

Beslutet togs redan 2019 efter att det stod klart att kostnaden för att bygga en helautomatiserad produktionslinje i Sverige var densamma eller till och med mindre än motsvarande projekt i Kina. En annan fördel är närhet till ett viktigt leverantörskluster.

– Att ha produktionen i Sverige ger oss en ökad flexibilitet och kontroll över produktionen och dess planering och därav också smidigare leveranser och säkrare produkter till våra kunder, säger Peter Heim, VD Telesteps.

Telesteps hemsida: MADE IN SWEDEN