DEBATTEN OM INKOMSTSKILLNADERNA

”Sverige är inte ett land med växande ojämlikhet”

Bilden av Sverige som ett land med stor och växande ojämlikhet är överdriven och ibland direkt felaktig, skriver två nationalekonomer på DN Debatt.

En del av dessa fel beror på brister i den officiella statistiken. Det visar vi i en ny rapport där vi gått igenom ett antal påståenden i debatten, skriver Anders Björklund och Daniel Waldenström, båda professorer i nationalekonomi.

De hänvisar till att frågor om inkomst- och förmögenhetsskillnader länge har präglat den svenska samhällsdebatten. Jämlikhetskommissionen 2020 och Långtids­utredningen 2019 har handlat om dessa frågor. Men flera av de påståenden som förs fram i debatten håller inte för en närmare granskning.

Bland annat påstås att inkomstskillnaderna ökar snabbt.

”Vi håller inte med. Visserligen var disponibla årsinkomster mer ojämlika 2019 än på 1980- och 1990-talen. Men ökningen har skett gradvis under 30–40 år. Under senare år har dessutom inkomstskillnaderna legat nästan stilla, skriver Anders Björklund och Daniel Waldenström på DN Debatt.

DN: ”Sverige är inte ett land med stor och växande ojämlikhet”