Så vill svenskarna arbeta

2021-06-12 Man arbetar vid dator hemifrån.Foto: Isabell Höjman / TT / kod 11711 Bild: Isabell Höjman/TT

En ny rapport från Netigate visar att 47 procent av svenskarna vill ha en kombination av hemarbete och jobb från kontoret efter pandemin.

Netigate har gjort en undersökning om hur svenska anställda har upplevt hemarbete hur de vill jobba framöver. Av de tillfrågade som innan pandemin haft ett arbete som utförts på kontor arbetade 32 procent av dessa hemifrån på heltid. 29 procent fortsatte att arbeta från kontoret, medan 38% arbetade både på kontoret och hemifrån.

Undersökningen visade att av de som inte kunde jobba på distans hade 59 procent velat göra det. 64 procent av dem som under pandemin helt arbetat hemifrån anger att de skulle kunna tänka sig att byta arbetsgivare för ökad möjlighet till arbete på distans.

Efter pandemin vill 47 procent av de tillfrågade fördela sin tid både från den ordinarie arbetsplatsen och hemifrån. I genomsnitt vill man jobba tre dagar i veckan på plats på kontoret.

– Företag som inte erbjuder en flexibel modell framöver kommer tappa konkurrensfördelar och inte vara en lika attraktiv arbetsplats. I rapporten syns det tydligt att yngre personer söker en arbetsplats där man kan arbeta både hemifrån och på kontoret och att den mixen är allra bäst, säger Sophie Hedestad kommunikationschef på Netigate, i ett pressmeddelande.

Netigate: Flexibelt arbete är det nya normala