DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Permitteringskaos i rättssystemet

Bild: Henrik Montgomery/TT

De tusentals överklagandena om permitteringsstöd skapar kaos i rättssystemet. Tillväxtverket har på några få dagar skickat över 5 000 överklaganden till förvaltningsrätten i Stockholm. Av tidigare avgjorda liknande fall har företagen fått rätt, helt eller delvis, i knappt tio procent av fallen.

Tusentals företag har klagat hos Tillväxtverket för uteblivet permitteringsstöd eller krav på återbetalning. Men myndigheten hinner inte med och har nu på bara några få dagar langat över enorma mängder av dessa överklaganden till förvaltningsrätten som nu drunknar i ärenden, rapporterar flera medier.

Domstolens uppgift blir inte lättare av att Tillväxtverket begärt anstånd med att komplettera med övriga handlingar. Just nu är det i huvudsak företagens uppgifter som finns med i överklagandet, skriver Dagens industri.

Enligt förvaltningslagen är myndigheten skyldig att skyndsamt hantera ärenden. Och när Sveriges Televisions program Uppdrag granskning (UG) började ställa frågor till Tillväxtverket om alla de tusentals ärenden som hamnat på hög tog det plötsligt fart på myndigheten, varvid runt 5 000 ärenden på bara några dagar skickades till domstolen, enligt UG.

Inlett dialog

Att det skulle vara orsaken är inget Tillväxtverket vill kommentera. Inte heller Stefan Holgersson, lagman på förvaltningsrätten, har någon insyn i varför så många ärenden kommit på så kort tid.

Tillväxtverkets pressavdelning hälsar att man har inlett en dialog med förvaltningsrätten, något Stefan Holgersson bekräftar.

Myndigheten ska också så snart det bara går komplettera med handlingar till överklagandena. I grunden handlar det om att Tillväxtverket drunknar i ärenden.

Rätt i 162 fall

Hur länge företagen kommer att få vänta på dom kan inte Stefan Holgersson säga.

– Vi ska handlägga det här så fort som möjligt, säger han och nämner att den här typen av ärenden har förturskaraktär.

Domstolen har avgjort ett stort antal ärenden kring permitteringsstöd sedan tidigare, så rätten är därmed bekant med måltypen, enligt Stefan Holgersson. Genomsnittlig handläggningstid på den här typen av mål ligger på 1,4 månader, men då har det inte handlat om 5 000 ärenden på ett bräde.

Statistik som TT tagit del av från förvaltningsrätten visar att fram till förra veckan, innan de senaste dagarnas anhopning, hade domstolen fått in närmare 2 200 ärenden där företag klagat på Tillväxtverkets beslut om permitteringsstöd. 1 854 mål har avgjorts och företagen har fått bifall, helt eller delvis, i 162 fall, eller knappt tio procent.

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson har begärt att Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf kallas till finansutskottet.

Bifall i 162 fall

Fram till i förra veckan hade Förvaltningsrätten i Stockholm fått in 2 182 överklaganden som gäller stöd för korttidsarbete.

1 854 av dessa är beslutade.

De avgjorda målen fördelar sig enligt följande:

Helt ändrat: 89 mål.

Delvis ändrat: 73 mål.

Ej ändrat: 973 mål.

Ej sakprövat: 719 mål.

Den genomsnittliga handläggningstiden räknat från inkommandedatum till domstolen är 1,4 månader.

Källa: Förvaltningsrätten i Stockholm