DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Olagligheter ska bort på nätet – men också sparas

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och hans EU-kollegor diskuterar vad som ska plockas bort eller inte på världens sociala medier. Arkivfoto. Bild: Wiktor Nummelin/TT

EU (TT:s korrespondent)

Vilka olämpligheter ska plockas bort på nätet? Och vem ska göra det? Frågan stöts och blöts av EU när ny lagstiftning ska gås igenom.

– Glöm inte att spara, manar regeringen.

DSA och DMA är förkortningarna på de två gigantiska lagförslag som EU-kommissionen lade fram i vintras för att försöka få ordning på tjänster och marknad på internet.

Mycket handlar om konkurrensregler för affärsverksamhet och behandlas i huvudsak av EU-ländernas näringsministrar. Men också inrikesministrarna får ta sig en titt, när det till exempel handlar om hanteringen av olagligt eller olämpligt material på sociala medier och andra stora nätplattformar.

– Det är viktigt att förtydliga ett antal saker i den här lagstiftningen så att den landar helt rätt, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) efter att ha diskuterat DSA-luntan med EU-kollegor på ett möte i Luxemburg på måndagen.

Självcensur?

Frågan om vem som ska ta bort vilka saker från diverse sociala medier ställdes på sin spets i vintras, under Donald Trumps sista skälvande veckor som president i USA. När Trump fick sina Twitter- och Facebook-konton avstängda diskuterades flitigt om vad som borde åtgärdas. Och av vem.

Mikael Damberg betonar att det måste vara "tydligt olagligt innehåll" som det ska ageras emot.

– Det ska vara ganska höga krav när vi talar om de europeiska kraven så att vi inte med det här regelverket får en självcensur i sociala medier som gör att mycket annat innehåll faller bort. Då skulle yttrandefriheten hotas, säger han.

Spara material?

Från svensk sida tryckte han under måndagen på att dels skydda journalisters och publicisters rätt att publicera sig, dels på att garantera rättssäkerheten för den som eventuellt drabbas av en bortplockning.

– Vi måste se till att man sparar information i framtiden, för att kunna verifiera efteråt i fall det har varit en brottslig handling. Eller att man också – när någon har plockat bort ens innehåll – ska kunna pröva det, säger inrikesministern.

Kommissionens förslag kommer att diskuteras flitigt och länge. Få väntar sig att länderna ska kunna enas om en slutprodukt redan i år.

– Det är stora och viktiga frågor, men mötet visade också att det finns ganska många frågor som måste klaras ut, konstaterar Mikael Damberg i Luxemburg.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU-kommissionen lade i december förra året fram förslag på två nya digitala lagar: om digitala tjänster (DSA) och digitala marknader (DMA).

Förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna, medan DMA ses som ett regelverk för hur de största plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.

I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.

Lagförslagen behandlas i sedvanlig ordning parallellt av EU-länderna i ministerrådet och av EU-parlamentet. Båda sidor hoppas kunna ena sig på eget håll före årsskiftet, för att kunna slutföra kompromissförhandlingar under våren 2022.