KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny rapport: Basindustrin central för det svenska välståndet

Under 2018 var utsläppen i EU drygt 2,3 gånger högre per producerat förädlingsvärde jämfört med i Sverige, visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.

– Med den här rapporten visar vi att basindustrin fortfarande är central för det svenska välståndet. Basindustrin skapar ett stort exportvärde och har ett högt förädlingsvärde. Dessutom ligger svensk basindustri i framkant när det gäller den gröna omställningen. Många av basindustrins företag är världsledande när det gäller att tillverka produkter med så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i ett pressmeddelande.

Industriarbetsgivarna: Ny rapport: Basindustrin central för det svenska välståndet