DEN SVENSKA INDUSTRIN

Minskad orderingång till industrin

LESSEBO 2020-10-05 Rullar med papper på väg till färgning på Lessebo Paper AB / Lessebo bruk i oktober 2020. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Industrins orderingång minskade med 1,4 procent i juli jämfört med juni.

Jämfört med motsvarande månad i fjol ökade orderingången med 13,5 procent, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Orderingången från hemmamarknaden steg med 0,9 procent i juli jämfört med månaden före och ökade med 8,4 procent jämfört med motsvarande månad 2020. Orderingången från exportmarknaden sjönk med 5,7 procent mellan månaderna och ökade med 16,9 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.