DET SVENSKA LANTBRUKET

Ledare: Sverige behöver en jordbruksminister

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Att Sverige står utan en jordbruksminister är talande för hur den nuvarande regeringen prioriterar landsbygdsfrågorna, skriver Mathias Bred på GP:s ledarsida.

Trots att Sverige till stor del består av landsbygd har vi ingen landsbygds- eller jordbruksminister. I Stefan Löfvens senaste ombildning av regeringen slopade han bort den posten, för att frågorna nu istället ska hanteras av Ibrahim Baylan (S), näringsminister.

Samtidigt så kommer det under sommaren och hösten pågå ett ambitiöst arbete på EU-nivå där spelreglerna för lång tid framåt sätts för jord- och skogsbruk. Oavsett hur ambitiös Ibrahim Baylan är, menar Mathias Bred, är det orimligt att förvänta sig att han ensam ska hinna med jord- och skogsbruksfrågor samtidigt som han är näringsminister.

”Nästa regering borde bryta med den tveksamma traditionen. Kanske genom att nybilda ett jordbruksdepartement. Mat på bordet är inte vilken näring som helst, och inte heller bara en miljöfråga. Jordbruket är livsviktigt och något alla stater måste ta på allvar”, avslutar Mathias Bred.

GP: ”De gröna näringarna förtjänar att Sverige representeras av en minister med särskilt ansvar och fokus på landsbygdsfrågorna.”