KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klimatmötet: Försök att stoppa avskogning

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och USA:s president Joe Biden försöker få länder att höja klimatambitionerna. Bild: Christopher Furlong/AP/TT

Klimat (TT)

Skogar och metangas – det är dagens heta samtalsämnen på FN:s klimattoppmöte i Glasgow. Två initiativ för att få ned utsläppen ska presenteras med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och USA:s president Joe Biden i spetsen.

När de formella klimatförhandlingarna kärvar, så görs försök av de länder som vill gå snabbare framåt att ändå få ned utsläppen av växthusgaser genom egna initiativ. Två sådana överenskommelser kommer att presenteras i Glasgow när mer än 100 presidenter och premiärministrar avslutar ett två dagar långt möte.

Det ena handlar om att försöka stoppa avskogningen i världen till 2030. Ett hjärteprojekt för Boris Johnson inför klimatmötet Cop26, som Storbritannien står värd för.

Kina och Brasilien

Runt 100 länder, som står för 85 procent av världens skogar, står bakom deklarationen, däribland Kina, USA och Brasilien. I löftet ingår också att återplantera skog, och många miljarder avsätts för detta.

Löftena är inte bindande och tidigare försök att komma överens om att stoppa avskogning har inte lyckats. Tvärtom.

Skogar som huggs ner för att exempelvis ersättas av soja- eller palmoljeodlingar står för en stor del av koldioxidutsläppen i världen. Om skogen får stå kvar blir den i stället en kolsänka som tar upp koldioxid. Dessutom gynnar det mångfalden av djur och växter.

Få ned metanutsläpp

Ett annat initiativ som kommer att få stor uppmärksamhet under dagen är USA:s nygamla initiativ att få ned metanutsläppen med 30 procent det här decenniet.

Även metangaser bidrar till uppvärmningen och kommer bland annat från jordbruk och olje- och gasindustrin. Enligt Joe Biden är minskning av metangaser ett snabbt sätt att begränsa uppvärmningen.

Framåt kvällen kommer världsledarna att flyga hem igen. Då blir förhandlare från nästan 200 länder kvar för att fortsätta förhandlingarna om utestående delar i Parisavtalet.

Maria Davidsson/TT