Kina – en fara och möjlighet för Sverige

Bild: Heiko, Junge

Kina är på väg att bli världsledande inom flera tekniktunga sektorer. Det innebär att svensk ekonomis glansdagar är över, menar forskaren Christer Ljungwall, skriver SvD.

– Det är en så stor satsning som görs just nu. Man kanske inte når hela vägen, men även om Kina når 30 procent av sina mål är det fortfarande en extremt stor framgång inom många områden, säger Christer Ljungwall, doktor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och författare till rapporten ”Kinas teknikpolitiska satsningar”, till SvD.

Bland annat står nu Kina för 21 procent av världens tillverkning av FoU-intensiva produkter och målet är att till år 2045 bli världsledande inom global tillverkning och innovation.

SvD: ”Sveriges glansdagar är troligen över”