KOMPETENSKRISEN

Fortsatt brist på bussförare, mekaniker och trafikledare i hela landet

Bild: Hasse Holmberg/TT

Pandemin drabbade bussbranschen hårt och behovet av att rekrytera arbetskraft är fortfarande stort. Samhällsekonomiska konsekvenser är att vänta om branschen inte lyckas hitta kompetens, skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

I en ny rapport från Transportföretagens redogörs det att 4700 personer måste rekryteras under perioden 2021-2023. Framförallt behövs bussförare, bussmekaniker och trafikledare. Transportföretagen lägger även fram en mängd åtgärder för att minska svårigheterna att rekrytera kompetens inom branschen.

Bland annat vill man se en ökning av antalet platser inte vuxenutbildningen, en utbyggnad av yrkesvux och att kvaliteten på utbildningarna förbättras. Dessutom föreslår man att möjlighet ska ges till CSN-lån för att ta körkort kopplat till behörigheterna C och D.

- Utbildningsinsatser är nyckelfaktorn för att rekryteringen ska kunna fortgå, vi vet också att branschen under pandemin har tappat anställda som har hittat till andra branscher och som inte kommer att återvända, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: ”Hälften av företagen i undersökningen har haft behov av att rekrytera bussförare under det senaste året”