Färre sökte akut vård under pandemin

STOCKHOLM 2018-10-25Nya Karolinska Solna, NKS, genomför nu den sista flytten till den nya sjukhusbyggnaden. Akutrum på nya vuxenakuten.Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) ** Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Hälsa (TT)

Antalet besök på landets akutmottagningar minskade under pandemiåret 2020. I april, när coronaviruset härjade hårt, var besöken 26 procent färre än samma månad 2019.

Antalet besök på akutmottagningar bland personer 19 år och äldre minskade från 1,8 miljoner besök år 2019 till 1,6 miljoner besök år 2020. Det visar statistik som Socialstyrelsen presenterade på onsdagen.

Antalet besök minskade mest i april, 26 procent, följt av mars och maj då besöken minskade med 19 procent jämfört med samma månad året före.

Den största minskningen bland personer i åldersgruppen 65-79 år respektive 80 år eller äldre. Störst var nedgången bland äldre kvinnor.

Väntetiden till bedömning av läkare minskade tydligt 2020. Mediantiden minskade från 58 minuter år 2019 till 50 minuter 2020.

Den tid som vårdsökande tillbringade på akutmottagningen minskade marginellt förra året. Hälften av besöken varade längre än tre timmar och 38 minuter, vilket är en minskning med fyra minuter jämfört med 2019.

Vistelsetiden var generellt längre i storstadsregionerna än i övriga riket. Den längsta medianvistelsetiden hade Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm med fem timmar och 59 minuter.

Akutmottagningen med kortast vistelsetid under 2020 var Oskarshamns sjukhus i region Kalmar med två timmar och 15 minuter.