DEN SVENSKA INDUSTRIN

Den konkurrensutsatta sektorn omfattar mer än industrin

HOFORS 20170517Ett stycke glödgat stål formas till en del som skall bli en del av ett lager i ett vindkraftverk på Ovako stålverk i Hofors.Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Industrin spelar en betydligt större roll för Sveriges ekonomiska utveckling än vad siffrorna över produktion och tjänster visar vid en första anblick. Det är slutsatserna i en ny rapport från Teknikföretagen.

Vidare omfattar den internationellt konkurrensutsatta sektorn betydligt mer än industrin. Det är ett par av slutsatserna i en ny rapport från Teknikföretagen.

– Varu- och tjänsteproduktion idag är tätt sammanflätad i värdekedjor och därmed ömsesidigt beroende. Det gör att traditionell statistik ger en delvis missvisande bild av Sveriges ekonomi, säger Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen i ett pressmeddelande.

Ytterligare fynd i studien är att industrin minskat importen av insatsvaror samtidigt som industrins andel inhemsk, direkt produktion ökat.

Företagen har kortat ned sina globala värdekedjor under senare år. Det finns en hel del som talar för att den nya trenden med att korta ned globala värdekedjor kommer att fortsätta.

Analys: Den konkurrensutsatta sektorn mer än industrin