DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Debatt: Misstag låta högskolan vara störst på vidareutbildning

Bild: Helena Landstedt/TT

Privata aktörer erbjuder nyskapande och behovsorienterade utbildningar. Därför måste vi tänka större än att tro att det är högskolan som ska vara den huvudsakliga leverantören av vidareutbildning, skriver två debattörer från Entreprenörskapsforum på SvD Debatt.

”Ett starkt universitet är en fantastisk organisation, vars kärna består av att vinna, pröva och förmedla ny kunskap. Men universiteten utmärker sig inte för sin förmåga att organisera ett stort antal korta och flexibla utbildnings­insatser”, skriver debattörerna Anders Broström och Enrico Deiaco från Entreprenörskapsforum.

De konstaterar att det nyligen beslutade omställningsstödet ger ”rejält stärkta ekonomiska incitament” för vidareutbildning. Bästa sättet att möta de stora behoven av vidareutbildning skulle en framväxande utbildningsmarknad, både inom ramen för yrkeshögskolan och i privat regi, anser de.

”De nya stöden till kompetens­utveckling bör användas för att stimulera innovation och entreprenörskap inom en bredare utbildnings­sektor. Därigenom bygger vi ett bättre svenskt utbildnings­system och ökar förutsättningarna för en ny slags svenska export­framgångar”, skriver debattörerna.

SvD Debatt: ”Universiteten bör inte bli utbildnings­fabriker”