DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Minskad skolpeng kan bli slutet för friskolorna

Bild: Pontus Stenberg / TT

Målet med regeringens lagförslag att minska friskolors skolpeng är att öka skolans likvärdighet. ”För oss är det uppenbart att detta är feltänkt” skriver Stiftelsen Viktor Rydberg i SvD Debatt.

En minskad skolpeng skulle innebära så pass stora ekonomiska utmaningar för Sveriges friskolor att det kan innebära slutet för dem, menar debattörerna. Idag ligger rörelseöverskottet i fristående skolor mellan 1-3 procent, om lagförslaget går igenom kommer majoriteten av friskolor att få ett rörelseunderskott.

"Det behövs reformer för att förbättra den svenska skolan. Men att försämra för välfungerande friskolor är ett dåligt sätt att skapa en mer likvärdig skola. I stället för att åtgärda de verkliga problemen ger det en sämre skola för alla”, skriver företrädare för Stiftelsen Viktor Rydbergs i SvD Debatt.

SvD: ”Sänkt skolpeng skapar en sämre skola för alla”