CORONARESTRIKTIONERNA

Brister på arbetsplatser – bromsar inte smitta

Hur restauranger, skolor, byggen och andra arbetsplatser motverkar smittspridning har granskats av Arbetsmiljöverket. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Pandemin (TT)

Över hälften av arbetsgivarna fick anmärkning när Arbetsmiljöverket inspekterade hur de motverkade smittspridning på sina arbetsplatser. Många hade över huvud taget inte tänkt på smitta som en arbetsmiljörisk.

"Pandemin har varit en ögonöppnare för många arbetsgivare", kommenterar Arbetsmiljöverkets projektledare Malin Cato i ett pressmeddelande.

Inspektionerna gjordes 2021, när fortfarande endast ett fåtal vaccinerats mot covid-19. De gjordes i branscher som restauranger, skolor, byggprojekt och butiker – alltså där de anställda möter många och inte kan jobba hemifrån.

Drygt hälften av nära 3 000 inspektioner ledde till krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister vad gäller att bromsa smitta.