CORONARESTRIKTIONERNA

"Behov av rekommendationer för ovaccinerade"

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, under torsdagens pressträff om pandemiläget. Bild: Simon Samuelsson/TT

Coronaviruset (TT)

Fler i de yngre åldersgrupperna behöver vaccineras, säger Anders Tegnell. Samtidigt står det klart att det finns ett fortsatt behov av rekommendationer för ovaccinerade.

– Vi är på väg mot ett stort skifte i vårt arbete, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagens pressträff, med hänvisning till de restriktioner som hävs den 29 september.

– Men det finns en väldigt stark korrelation mellan det och vaccinationsarbetet. Redan nu står det klart att det kommer att finnas behov av rekommendationer för dem som är ovaccinerade, fortsätter han.

Behöver nå yngre

Anders Tegnell säger vidare att vaccinationsarbetet inte är avklarat och att det finns en hel del kvar att göra, särskilt i de yngre åldersgrupperna.

– Det är uppenbart att man behöver jobba mer i åldersgrupperna 30–39, där det är nästan 30 procent som inte är vaccinerade alls.

Inkomst, utbildning och födelseregion spelar också in för vaccinationsviljan och det är viktigt att jämna ut vaccinationstäckningen bland befolkningen.

– Det tyngsta vapnet vi har är vaccination. Det minskar risken för att smittas och sjukdom och blir ännu viktigare nu när vi går in i en period utan restriktioner, säger Anders Tegnell.

Regler för ovaccinerade

Han upprepar att det kan bli tal om andra regler för ovaccinerade och tillägger att det finns beredskap på plats att återinföra restriktioner om vi skulle hamna i ett sådant läge.

TT: Många restriktioner har tagits bort och det var restriktioner som gjorde det möjligt att hålla avstånd. Samtidigt uppmanas vi att fortsätta hålla avstånd. Hur går det ihop?

– - Vi har inte tagit bort några restriktioner än, det fortfarande viktigt att följa de som finns, svarar Anders Tegnell och tillägger att förhoppningen är att vi till den 29 september har så stor vaccinationstäckning att det inte är något problem.

Dialog med vården

Inom vården har många reagerat kraftigt på beslutet att restriktionerna hävs, men Anders Tegnell anser att det finns ett stöd även inom vården.

– Vi har en kontinuerlig dialog med vården möte med regiondirektörerna häromdagen och det fanns ett stort stöd och stor acceptans.

Det går ännu inte att säga något om de restriktioner man antytt ska fortsätta gälla för ovaccinerade.

– Vi får återkomma, men det blir nog mycket den inriktningen att det blir liknande råd som de som gäller i dag, säger Anders Tegnell.

Insatser för vaccination

Smittspridningen är fortfarande på så hög nivå att det påverkar vården, säger Emma Spak, sektionschef för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vaccineringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen och underlätta för vården att ge patienter som behöver planerad vård.

Nu genomförs riktade insatser för att få folk att vaccinera sig. Åtgärderna ser olika ut på olika ställen.

– Regionerna anpassar sig allt eftersom. Vi har exempel på vårdcentraler om ringer runt och då kan man prata om eventuell oro, säger Emma Spak.

Fakta

Två nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Totalt har 14 702 smittade personer avlidit i Sverige.

Sammantaget har 1 136 535 personer i Sverige nu bekräftats smittade med covid-19.

Hittills har 6 992 336 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 81,9 procent av befolkningen (16 år och äldre).

Av dessa har 6 085 014 fått två doser, motsvarande 71,2 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten