KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Bild: Jessica Gow/TT

Allt fler börsbolag sätter upp klimatmål

Enligt en ny rapport sätter stora företag upp allt mer ambitiösa klimatmål. Framförallt ämnar bolagen att halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030, rapporterar Sveriges Radio.

Lite drygt vart tredje av de 105 bolagen på Stockholmsbörsens storbolagslista har satt upp målet att halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 2030. Jämfört med förra året är det en stor ökning.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som syftar till att minska näringslivets klimatpåverkan. Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet, menar att EU:s mål på att minska utsläppen med 55 procent till 2030 är betydande för att företagen gör en grön omställning.

– Det skickar tydliga signaler till näringslivet att nu är det allvar, säger Nina Ekelund till Sveriges Radio.

SR: Åtta företag saknar klimatmål jämfört med 41 förra året.