SVENSKA FORSKNINGEN

Innovationshubb för vaccin ska etableras

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) håller pressträff. Arkivbild. Bild: Duygu Getiren/TT

Politik (TT)

Vinnova får i uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av avancerade läkemedel, bland annat cell-och genterapi och vacciner, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) på en pressträff.

Hubben ska fungera som en samverkansmiljö där olika aktörer kan bedriva innovationsprojekt.

– Vinnova får för uppdraget 21 miljoner kronor 2021 och för nästa år 15 miljoner kronor.

Därtill skjuter Vinnova till ytterligare 14 miljoner kronor ur befintliga medel.

– Den här satsningen stärker ekosystemet för life science både i Sverige och för Norden som helhet, genom att möjliggöra processutveckling och produktion i stor skala, säger Baylan.

– Den utmaning som pandemin har utgjort har påmint oss om betydelsen om forskning och innovation och internationella samarbeten, inte minst på hälsoområdet, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Enligt en rapport från Vinnova behöver Sverige öka tillgången till anläggningar för avancerade produktion av läkemedel och vaccin. Att stärka det här området stärker även Sveriges beredskap för framtida pandemier, säger hon.

– För ett land som Sverige är samarbete på nordisk, europeisk och internationell nivå helt avgörande för att stärka beredskapen i framtiden. Så uppdraget att etablera den här innovationshubben gör att vi nu tar ett tydligt steg i den riktningen, säger Isaksson.