KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Svenska städer bland de grönaste i Europa

Att ha nära tillgång till ett grönområde är viktigt för hälsan. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Hälsa (TT)

Att ha nära till grönområden är viktigt för hälsan och leder till längre liv. Tusentals förtida dödsfall skulle kunna undvikas varje år i Europa om städerna var grönare visar ny studie, skriver Dagens Nyheter.

Studien presenteras i Lancet Planetary Health och har kartlagt människors tillgång till grönområden i 866 europeiska städer och storstadsområden.

Av de 13 svenska städer som ingår i studien tillhör flera Europas grönaste – men Malmö sticker ut som den minst gröna staden i Sverige. I Malmö hade 29 dödsfall kunnat undvikas om invånarna hade haft närmare till grönområden, visar studien.

Forskarna vid Barcelona Institute for Global Health i Spanien har använt sig av Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation att ett grönområde bör vara minst 0,5 hektar stort (100x50 meter) och ligga inom 300 meter från den egna bostaden.

Slutsatsen är att nästan 43 000 förtida dödsfall hade kunnat undvikas om de undersökta städerna levde upp till WHO:s rekommendation.

I Malmö lever 74 procent av invånarna i områden som inte når upp till det kravet. En svaghet i studien är dock att de inte tar hänsyn till hav, sjöar och vattendrag.

Städerna listas från de minst gröna till de grönaste. I Sverige placerar sig Göteborg bäst (på plats 842), följt av Lund (836), Borås (835) och Linköping (830). Stockholm hamnar på plats 707. Västerås placerar sig på plats 663, och är näst värst i Sverige efter Malmö, som sticker ut på plats 262.