BOMARKNADEN

Bostadsmarknaden har lagt i bromsen

Bostadsmarknaden har lugnat ned sig och priserna på villor och bostadsrätter stod stilla i september, enligt Svenskt mäklarstatistik. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Bostadsmarknaden är inne i en lugnare fas.

Priserna på både villor och bostadsrätter stod stilla i september, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

– Vi har nollutveckling på både villor och bostadsrätter, sett till riket, senaste månaden, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Även begränsat till storstadsområdena är det mestadels stiltje. I Malmö och Storgöteborg står både villa- och bostadsrättspriserna stilla. I centrala Göteborg noteras en ökning av bostadsrättspriserna med en procent. Stockholm sticker ut med en procents prisökning på både villor och lägenheter i september.

– Det är Stockholm som tickar upp lite grann, men även där är ökningstakten ordentligt dämpad, säger Per-Arne Sandegren.

"Lugnat sig"

Efter en lång period med kraftiga prisökningar kan man nu säga att bostadsmarknaden är inne i en lugnare fas, som började märkas redan förra månaden.

– Efter väldigt intensiva ett och ett halvt år under pandemin, har det trots allt lugnat ned sig. Ökningstakterna sjunker, säger Per-Arne Sandegren.

Årstakterna som mäts kontinuerligt bromsar in. För bostadsrätter varierar dessa nu mellan 6 procent, gäller Storgöteborg, och 11 procent i Stormalmö. På länsnivå ligger Jämtland i topp med en prisökning på lägenheter med 18 procent på tolv månader. Nio av 21 län har en tvåsiffrig prisökning på årsbasis.

Stora volymer

För villor varierar prisökningen i årstakt mellan 14 procent, på riksnivå, och 19 procent, i Stormalmö. I 18 av 21 lön har priserna ökat tvåsiffrigt med Västerbotten i topp med en ökning på 21 procent.

Men samtidigt som prisökningarna och prisökningstakten har bromsat in säljs fortsatt ett stort antal bostäder. Hittills i år, perioden januari till september, har 101 200 bostadsrätter sålts i riket, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med i fjol. Antalet sålda villor uppgår till 45 400 under samma period, en ökning med 5 procent jämfört med 2020.

– Volymerna är höga. Fundamenta råder för en fortsatt hög efterfrågan för den ägda bostadsmarknaden. Det är billigt att låna pengar och det råder bostadsbrist i en majoritet av Sveriges kommuner, säger Per-Arne Sandegren.

Helena Wande/TT