DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ny undersökning: Ljus framtid för små och medelstora företag

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Den ekonomiska återhämtningen ser god ut för nordiska små och medelstora företag, visar Azets första SME-barometer.

Undersökningen är gjord bland små och medelstora företag i Norden och Storbritannien, och deras finansiella situation och inställning är en betydande indikator på ekonomins återhämtning. Överlag är företagen positivt inställda till utsikterna för ekonomisk återhämtning.

Undersökningen visar att 64 procent av företagen förväntar sig ökad omsättning det närmaste året. 54 procent förväntar sig högre vinster. Gällande rekrytering ser framtiden även ljus ut, då 60 procent planerar att anställa mer personal under de kommande året.

Främst är det Sverige, Finland och Danmark som präglas av optimism, medan siffrorna är lägre i Storbritannien och Norge.

– Vår undersökning visar också att tekniken har klättrat högre upp på företagens dagordning, vilket är positivt. Inom Azets bistår vi varje dag företag med digitalisering av deras affärsprocesser, och hos oss råder det givetvis inga tvivel om att företag som prioriterar och drar fördel av teknik och digitalisering är mycket bättre rustade, säger June Mejlgaard Jensen, vd för Azets i Sverige och Danmark, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: ”Vår studie visar att statliga insatser på vissa områden kommer att vara av avgörande betydelse för företagen också efter covid.”